Dom    /    Maszyny    /    Używane maszyny    /    Mukltivac R530 hardfolie