Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    Geleiderblok 65x65x70