Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    Dubbel 2/3/2 Ventiel multivac R535