Σπίτι    /    Μηχανήματα και εξαρτήματα    /    Ανταλλακτικά    /    5/3 Ventiel Multivac R535